Casos de desigualtat de gènere a casa

QUÉ ÈS LA CÀRREGA MENTAL

La càrrega mental, és la quantitat desforç, o en casos extrems saturació mental, què és deu quan vols realitza una acció que requereix molt “espai mental”. Molta carrega mental pot derivar a nerviosisme, estancament , desequilibri (tant économic com psicològic.) …

ESPAI MENTAL

L’espai mental, és una representació psiqiatrica de la informació que procedeix dels sentits.

DESIGUALTAT A CASA SOBRE LA DONA