Què és la igualtat de gènere?

La igualtat de gènere es que qualsavol persona de la sociatat és tan digne i just com tot els demes, sense importar el seu sexe.